,


                   
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ    2015-2018
                  


                                 ΠΡΟΕΔΡΟΣ:       Χαραλαμπόπουλος Ιωάννης
                        
                            ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:       Θανόπουλος Γεώργιος

                               ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:       Πανουργιά Αικατερίνη

                                         ΤΑΜΙΑΣ:        Χρονόπουλος Χρήστος

                                   ΑΝ.ΤΑΜΙΑΣ:        Μπούρλας ΄Αγγελος     
 
                               ΔΗΜ.ΣΧΕΣΕΙΣ:      

       ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ:        Μαραθιάς Χρήστος

         ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΧΟΡΕΥΤΙΚΟΥ:        Παπαδόπουλος Ανδρεας  

                                           ΜΕΛΗ:        Βούρτσανης Θεόδωρος

                                                              Δημητρόπουλος Αναστάσιος

                                                              Καραγκούνης Πέτρος

                                                              Λευκαδίτη Μαριάνθη  

                                                              Φράγκου  Βαρβάρα


                                                         
       ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:           Ζαφειρόπουλος  Δημήτριος

                                                               Καλα΄'ι'τζής Λάμπρος

                                                               Καλα'ι'τζής Μιλτιάδης

                                                               Τσάμης Φώτιος

                                                               Ψωμαδάκη Μαρία

                                                               Κυριακοπούλου Ξένια         ΕΞΕΛΕΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:   ΠΡΟΕΔΡΟΣ        Σπήλιου  Ξένια

                                                            ΜΕΛΗ          Ντουραμάκος Παναγιώτης
                                       
                                                                                Παρασκευόπουλος Αντώνιος

                                                           


 ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΣ 22/06/2015                                                         ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ    2012-20115
 


                               ΠΡΟΕΔΡΟΣ:       Χαραλαμπόπουλος Ιωάννης
                        
                           ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:       Θανόπουλος Γεώργιος

                              ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:       Πανουργιά Αικατερίνη
                        
                        ΑΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:       Μπούρλας ΄Αγγελος                        

                                        ΤΑΜΙΑΣ:        Λαμπροπούλου Χρυσαυγή

                                   ΑΝ.ΤΑΜΙΑΣ:      Χρονόπουλος Χρήστος
     
                              ΔΗΜ.ΣΧΕΣΕΙΣ:       Ζαφειροπούλου Νικολετα    

     ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ:      Αθανασόπουλος Παναγιώτης

                                                             Μαραθιάς Χρήστος

      ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΧΟΡΕΥΤΙΚΟΥ:       Πανουργιά  Δήμητρα   
                        
                                           ΜΕΛΗ:     Καλα΄ιτζής΄ Μιλτιάδης
                                                         
                                                           Γκάρη Αντιγόνη

                                                           Πατσούρης Διονύσιος (τιμητικά για την προσφορά του στο σύλλογο)
                                                           
 
                 
                                  
            ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:     Σπήλιου Ξένια

                                                           Ντουραμάκος Παναγιώτης

                                                           Πάτση Αμαλία
 
                               

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  2008-2011
ΠΡΟΕΔΡΟΣ :

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ :

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ :

ΤΑΜΙΑΣ :

ΜΕΛΗ :


ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ :Χαραλαμπόπουλος Ιωάννης

Μητσάκου - Λαμπροπούλου Χρυσαυγή

Ζαφειροπούλου Νικολέτα

Χρονόπουλος Χρήστος

Μιχοπούλου Αφροδίτη

Μπούρλας Άγγελος

Ντουραμάκος Παναγιώτης


Πατσούρης Διονύσιος

Θανόπουλος Γεώργιος

Πανουριά Δήμητρα

Πανουριά Αικατερίνη

Σπήλιου Ξένια

Καλαϊτζής Μιλτιάδης

Μαραθιάς Χρήστος

Αθανασόπουλος Παναγιώτης